Mandaat plaatsbeschrijving verkoop

Posted by admin on  do, jan 16th, 2020 @ 5:14:40 PM  10  0    

I. KOPER(S)(naam, adres + telefoonnr)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

e-mail:

BTW nr:

Hierna genoemd de koper.

Partijen in het verkoopdossier:

I. VERKOPER(naam, adres + telefoonnr)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

e-mail:

BTW nr:

II. VERKOPER(naam, adres + telefoonnr)

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

Tel:

GSM:

e-mail:

BTW nr:

Hierna genoemd de verkoper.

 

De koper en verkopers mandateren hiermee . . . . . . . . . . . , vastgoedexpert handelend onder de naam . . . . . . . . . . . . , met kantoor te . . . . . . . . . . . . , om op kosten van de KOPER(S) over te gaan tot de plaatsbeschrijving bij de verkoop.

Huidige overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde van betaling door de opdrachtgever van de prijs van de plaatsbeschrijving.

Na betaling van de kosten zal de afgewerkte plaatsbeschrijving worden verzonden via e-mail aan alle partijen en in zoveel exemplaren als er opdrachtgevers zijn via post binnen de 5 werkdagen.

Kosten plaatsbeschrijving

0,1% (excl. 21% BTW) van de aankoopprijs van het onroerend pand.

Alle kosten zijn inbegrepen: verplaatsingsonkosten, opmaak plaatsbeschrijving ter plaatse, volledig uitgewerkte plaatsbeschrijving met foto’s.

Voorwerp van verkoop:

Adres:

Gemeente:

Postcode:

Datum verkoopovereenkomst: . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . . .

Vermoedelijke datum notariële akte: . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . . .

 

Het pand is

  • Leegstaand: Ja / Nee
  • wordt bewoond door huurder, zo ja: naam huurder. Datum huurovereenkomst: . . . . . . . . / . . . . . . . . / . . . . . . . .

    Tel huurder:. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Opgemaakt en ondertekend op . . . . . . . . 20 . . te . . . . . . . . . . . . . . . .

Eigenhandig geschreven “gelezen en goedgekeurd”

DE KOPER(S)

DE VERKOPER(S)

 

 

 

 

  Download het MANDAAT PLAATSBESCHRIJVING VERKOOP formulier in .pdf-formaat om af te printen en door te sturen.