Panden

Als het dossier van de leegstaande panden volledig worden ze hier gepubliceerd.

Recente blogposten

Artikels over leegstand
Niet gecategoriseerd

 25 apr '22 
  |  0 

Artikels over leegstand

. . .

Maatschap
Eigendomsvormen

 10 apr '22 
 8 |  1 

Maatschap

Als meerdere mensen samen een groot pand aankopen kunnen ze dit . . .

Erfpacht
Eigendomsvormen

 10 apr '22 
 5 |  1 

Erfpacht

Erfpacht geeft iemand het volle genot van een vreemd onroerend . . .

Recht van opstal
Eigendomsvormen

 10 apr '22 
 8 |  1 

Recht van opstal

Recht van opstal geeft iemand het recht gebouwen op te richten . . .