Welk zijn de bestaande renovatiepremies?

Inkoper
Posted by admin on  za, jan 2nd, 2021 @ 11:21:45 PM  7  0    
Welk zijn de bestaande renovatiepremies?

Inkoper

De Vlaamse overkoepelende renovatiepremie geldt vanaf 1 februari 2019.

Voorwaarden

U kunt een renovatiepremie aanvragen als:

Bewoner:

Indien U meerderjarig bent en in de woning gedomicilieerd bent als eigenaar of als houder van een ander zakelijk recht (uitgezonderd naakte eigendom). De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden ook voor de meerderjarige medebewoners zonder zakelijk recht. Zij moeten de aanvraag mee ondertekenen. Ze worden echter niet als aanvrager beschouwd, zodat zij eventueel later ook zelf een renovatiepremie kunnen aanvragen. De inkomens- en eigendomsvoorwaarden gelden echter niet voor de inwonende personen ten laste en voor de inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de aanvrager-bewoner of van de meerderjarige medebewoners, tenzij ze een zakelijk recht hebben in de premiewoning.

Verhuurder

(natuurlijk persoon): u moet de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor((opent in nieuw venster)) voor minstens 9 jaar.
Opgelet: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract.
Ontving u in de voorbije 10 jaar al een renovatiepremie (voor uw huidige of een vorige woning), dan kunt u pas 10 jaar na die aanvraag opnieuw een renovatiepremie aanvragen. Een verhuurder kan wel voor elke huurwoning afzonderlijk een renovatiepremie ontvangen.

Ontving u in de voorbije 10 jaar een verbeteringspremie voor uw huidige woning, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden wel een renovatiepremie aanvragen, maar dan wordt de gekregen verbeteringspremie van de renovatiepremie afgetrokken als het gaat om werken in dezelfde categorie.

Of u de renovatiepremie krijgt, hangt af van uw inkomen, uw woning, uw andere eigendommen, uw facturen.

De werken die in aanmerking komen, zijn opgedeeld in 4 categorieën.

Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor categorie 4 ’technische installaties’ is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)
U kunt de renovatiepremie 1 of 2 keer aanvragen in een periode van 10 jaar (zie verder: ‘Spreiding van aanvragen’).

Procedure

Bedrag

Publicaties

publicatie: renovatiepremie-2021

Meer info

Veelgestelde vragen

[Bron]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

What is MDB?

MDB is world's most popular Material Design framework for building responsive, mobile-first websites and apps.

MDB - trusted by 400 000 + developers & designers

MDB free download