Een nieuwe bestemming voor beschermd erfgoed

Inkoper
Posted by admin on  zo, nov 28th, 2021 @ 9:13:06 PM  56  0    
Een nieuwe bestemming voor beschermd erfgoed

Inkoper

Photo 72559060 / Beschermd © Sevgi Algin Wojtylo | Dreamstime.com

– Wie koopt een beschermd monument?
– voor wie is het aangeraden een beschermd monuemnt te kopen?

– bedrijven, instellingen, minder particuleieren. een beschermd momnument vraagt onderhoud op basis van up to date te houden informatie. Grote instellingen en bedrijven kunnen voor de administratie iemand inzetten die ze er voor betalen zich met het onderhoud van het onroerend beschermd monument bezig te houden. Zo worden er geen taken over het hoofd gezien.

Wat zijn die taken?
Het onderhoud is duur maar er is subsidiering door de overheid. Strenge regelgeving en hoge renovatiekosten. Want het gaat hier om restauratie.

Erfgoedmakelaar raadplegen. dit beroep is het eerst in nederland ontstaan maar nu in belgië zijn er ook actief.

Dikwijls vallen slechts enkele onderdelen onder dit statuut. Vb voorgevel, schouwen, voortuin.

Het erfgoeddosiier

In het ergoeddossier van een pand komen een aantal zaken verplicht voor.

Eerst en vooral moet het erfgoeddossier een grondige studie over de wensen van de eigenaar bevatten. Wil hij het pand
– verkopen?
– In erfpacht?
– Recht van opstal? Erfpacht geeft iemand het volle genot van een goed dat hem niet toebehoort. Zie categorie “eigendomsvormen”.
– verhuren?

Een professioneel uitgewerkte presentatie van het pand naar de koper toe
met:
-liggingskaart en plannen
– Uittreksel kadastraal plan
– foto’s buiten en binnen
– historiek van het paznd en de cultuurhistorische aspecten
– goede beschrijvingen met oppervlaktegegevens
– objectieve plus en minpunten

Erfpacht: voorstel van overeenkomst, juridisch uitgewerkt, financieel omlijnd

recht van opstal: voorstel van verkoopoverkomst, verder idem als hierboven

Verhuring idem

Voorbereidende studie met stedebouwkundige diensten omtrent
– renovatie mogelijkheden, zowel aan de buiten- als de binnenzijde + principiële houding ten aanzien van herbestemming, uitbreidingsmogelijkheden, vergunning, met bijvoorbeeld uitgesloten bestemmingswijzigingen, enz…
– Goed uitgewerkte begroting van renovatiekosten binnen en buiten
opties herbestemmoing ruwe kostenraming v;aanpassigen incl tuin en bijgebouwen
raming planning der werken
namen + adressen architecten, aannemers, veiligheidscoordinaten,landschapsarchitecten, notarissen, juristen, fiscalisten, enz.
– schets mogelijkheden subsidiering
resultaten beperkte marktstudie mogelijke herbestemmingen
transparente studie met vergelijkingspunten, analyse van + en – punten inzake prijsstelling

Recensie van boek ‘Van bouwvallig naar bijna nieuw, innovatief renoveren’


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *