Een woning kopen in 8 stappen

Kopen
Posted by admin on  ma, okt 24th, 2022 @ 6:56:30 AM  5  0    
Een woning kopen in 8 stappen

Kopen

Lees hier hoe je een woning koopt in 8 stappen.

Koopovereenkomst –> Akte

1. Advies notaris inwinnen

Contacteer de notaris alvorens het eerste papier te ondertekenen (bod …) en ga uw financiële draagkracht

2. Lening

Ga bij verschillende banken de mogelijkheid van een lening na. De bank zal Uw dossier overmaken aan uw notaris.

3. Formaliteiten administraties

De notaris vraagt bij de administratie de nodige inlichtingen en attesten.

4. Ondertekening koopovereenkomst

Bij het tekenen van de koopovereenkomst betaalt U een voorschot van 5% à 10%.

5. Voorbereiding akte

Bij de voorbereiding van de ontwerpakte vraagt de notaris bijkomende inlichtingen aan bij de administraties om uw
aankoop de nodige juridische zekerheid te bieden.

6. Afwerken ontwerpakte, afrekening en betaling

De notaris maakt de ontwerpakte op samen met een gedetailleerde afrekening waarna U het saldo betaalt.

7. Ondertekenen akte en overhandigen sleutels

U tekent de ontwerpakte bij de notaris + krijgt nodige toelichtingen en ontvangt de sleutels.

8. Formaliteiten na ondertekening akte

De notaris laat de akte registreren voor het innen van de belastingen. Hij meldt ook de verkoop aan een aantal administraties.

Bron: [Infofiche notaris.be]


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *