Lexicon

Posted by admin on  di, mrt 17th, 2020 @ 12:04:38 PM  44  0    

Huurkoopwoning

De voor- en nadelen van een huurkoop-woning
>> simulatie hypothecaire lening huurkoopwoning van € 79.000

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. Ze wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Onroerende goederen betreft gronden, gebouwen en bepaalde soorten bedrijfsuitrusting (“materieel en outillage”).
>> Bereken hier zelf Uw onroerende voorheffing

Recht van voorkoop

Als de overheid haar recht van voorkoop toepast kan zij onroerende goederen aankopen in plaats van de kandidaat koper tegen dezelfde prijs en voorwaarden. Met die recht realiseren ze opdrachten van openbaar nut. Om te weten of op een bepaald perceel recht van voorkoop geldt dan neem je best contact op met de notaris. Om te weten of er een ‘Vlaams voorkooprecht’ van toepassing is dien je geokaart met de ‘Vlaamse voorkooprechten’ op de website van Geopunt te raadplegen. Vlaamse rechten van voorkoop worden aangeboden aan het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Uw notaris heeft toegang tot het e-voorkooploket.

Spouwmuur

Een spouwmuur is een muur die bestaat uit een buitenmuur en een daaraan parallelle binnenmuur. Tussen beide is een lege ruimte, de spouw. Die werkt isolerend en voorkomt vochtdoorslag van buiten naar binnen. De spouw kan ook opgevuld worden met isolatiemateriaal voor extra warmte-isolatie. [Bron]


Notice: Undefined index: position_on_screen in /home/u167658601/domains/properties4u.site/public_html/wp-content/plugins/mystickyelements/mystickyelements-front.php on line 203